Fiangonana Kristiana Malagasy eto Soisa sy ny Manodidina

Remonter Sosialy Fanasina Sekoly Alahady ValihaJ Vaomiera Finoana

Rohy mankany @ peji'ny VALIHAN'I JEHOVAH

Sampana Antoko Mpihira Valihan'i Jehovah

Manitra Andriaharifara (Nov 2000)

 

1. Fiandohana

    Hetaheta nitsiry tao anatin地y FKMSM(Fiangonana Malagasy eto Soisa sy ny Manodidina) no niandohan地y Tanoran地y Fiangonana eto Soisa sy ny manodidina. Tsapa fa nitombo hatrany ny isan地y Tanora tonga nandrato fianarana teto Soisa, ary tonga hatrany amin地y fivorian地y Fiangonana indray mandeha isam-bolana izay mifandimbidimby 鏑ausanne sy 敵en钁e. Nanome alalana ny Komity ny hananganana izany tanora izany ao anatin地y Fiangonana izay nankininy tamin棚 Manitra ANDRIAHARIFARA ny fananganana azy, ary tamin地y 27 Mars 1994 ny Tanoran地y Fiangonana eto Soisa sy ny manodidina no nihaona voalohany sy nianatra hira voalohany. Tamin段zany dia mbola tany antokan-trano no nihaona satria mbola tsy nisy efitrano azo anaovana izany. Noho ny maha-zanaky ny Fiangonana FKMSM azy dia mbola KTSM (Kristiana Tanora eto Soisa sy ny Manodidina) no anarana nentiny. Maro dia maro ny zatovo namaly ny antso tamin段zay ary nahatratra tany amin地y 30 tany ho any ny isany.

 

2. Fandrosoana

    Efa taona maromaro izy izao no niforona ka nitombo sy nivelatra ny zavatra ataony. Tamin地y volohany dia eo anivon地y Fiangonana no niforonany ary mbola tsy afa-miala amin段zany ny KTSM. Manana anjara lehibe izy eo anivon地y FKMSM ny amin地y fanentanana ny tanora malagasy hanantona an但ndriamanitra ary indrindra ny amin地y fitoriana ny tenin但ndriamanitra amin地y alalan地y hira, vavaka, teny sns

     Ny fitoriana sy ny fijoroana amin地y maha-miaramilan棚 Kristy mantsy tsy vitan地y mihira any ampiangonana ihany fa ny fahasahiana mijoro vavolombelona eo anivon地y fiaraha-monina. Amin段zao fotoana izao dia efa fantam-poko fatam-pirenena eto Soisa ny Valihan地y Jehovah noho izany fijoroany izany hany ka asain段reo fiangonana vahiny (vazaha) etsy sy aroa hitory sy hijoro amin段zany fampielezana ny tenin但ndriamanitra izany. Na eo aza anefa izany zavatra izany dia tsy azo hadinoina fa Malagasy ny ankamaroan段zy ireo, ary tsy hanadino velively ny tanindrazana mamy izay nipoirany dia I Madagasikara izany, ka izany indrindra koa ankoatry ny raharaha masina no anehoan地y fikambanana an段reo vahiny aty Soisa ny maha-mamy an棚 Gasikara ka anisan地y antony anaovan段zy ireo dihy sy hira amin地y kolitiora Malagasy (vako-drazana).

 

3. Jobily faha-5 taona

     Nankalaza ny faha-5 taonan地y niforonany ny KTSM tamin地y taona 1999. Maro ny hetaheta isan-karazany hanomanana izany fety izany.

     3.1 Anarana

Tapaka fa homena anarana ny KTSM satria efa 5 taona izy no niforona ka tokony mitondra anarana izay hoentiny etsy sy eroa. Nisy anarana maromaro no voatonona ka ny 天ALIHAN誰Y JEHOVAH no lany tamin段zany.

    3.2  Logo

Tapaka koa fa mba tokony hanana ny 鏑OGO ny fikambanana ho entiny ho ravak段zany anarana izany.

V -> Valiha : 的nstrument corde Malagasy.

J -> Jehovah : na koa hoe Andriamanitra.

 

4. Ireo birao nifandimby

 

2010->2011:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Vaomieran'ny hira:
Vaomieran'ny finoana:
Honitra RANDRIAMPARANY
Toky RABEMANATSOA
Felana RASOLONDRAIBE
Holy ANDRIAMASY
Antsa, Liva, Tokybr> Felana, Mamy, Ravaka

 

2009->2010:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Liva TEHINDRAZANARIVELO
Liria RAHAINGONJATOVO
Holly SALOMON
Honitra RANDRIAMPARANY
Liva T.
Ravaka EDAFE. / Liria RAHAINGONJATOVO

 

2008->2009:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Liva TEHINDRAZANARIVELO
Lee RANOTAHINJANAHARY
Holly SALOMON
Honitra RANDRIAMPARANY
Liva T.
Ravaka EDAFE. / Liria RAHAINGONJATOVO

 

2007->2008:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Mamy AIMANANTSOA
Ravaka EDAFE
Jemima RAZANADAHY
Nadia RAMANITRAHARIMANANA
Liva T.
Miora SOLOFONIRINA

 

2006->2007:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Ravaka EDAFE
Manitra RANDRIAMIADAMANANA
Mahery sy Mich鑞e
Tiana ANDRIAMIANDRISOA sy HOLY RANIVOHARINDRANO
Liva T.

 

2004->2005:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Ravaka EDAFE
Liria RAHAINGONJATOVO
Mahery sy Mich鑞e
Holly SALOMON / Tiana ANDRIAMIANDRISOA
Liva T. & Antsa RANDIMBISON
Ravaka E. / Lanja RASOLONDRAIBE

 

2003->2004:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Felana RASOLONDRAIBE Rabemanantsoa
Haingo ANDRIANAIVOARIVONY
Mahery sy Mich鑞e
Tiana ANDRIAMIANDRISOA
Liva T. & Antsa RANDIMBISON
Lanja RASOLONDRAIBE

 

2002->2003:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Zanatahina RASOLONDRAIBE
Haingo RANDRIANASOLO
Dina ANDRIAMAHADY
Liria RAHAINGONJATOVO
Liva T. & Antsa RANDIMBISON
Lanja RASOLONDRAIBE

 

2001->2002 (Juil-Dec):

Filoha :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Mpanolontsaina:
Vero RANDRIANASOLO
Dina ANDRIAMAHADY
Mamy AIMANANTSOA
Manitra & Liva
Toky RABEMANATSOA, Ravaka VONJINIRINA, Felana RABEMANANTSOA

 

2001->2002 (Jan-Juin):

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Mpanolontsaina:
Toky RABEMANATSOA
Vero RANDRIANASOLO
Dina ANDRIAMAHADY
Mamy AIMANANTSOA
Manitra & Liva
Vero RANDRIANASOLO, Ravaka VONJINIRINA, Felana RABEMANANTSOA

 

2000->2001:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Vako-drazana:
Fabio EDAFE
Vero RANDRIANASOLO
Haingo RANDRIANASOLO
Donn馥 RABE
Manitra ANDRIAHARIFARA & Liva T.
Lanja RASOLONDRAIBE

 

1999->2000:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Fabio EDAFE
Lanja RASOLONDRAIBE
Haingo RANDRIANASOLO
Ambinintsoa RANDRIANARIJAONA
Manitra ANDRIAHARIFARA & Liva T.

 

1998->1999:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Toky RABEMANANTSOA
Lanja RASOLONDRAIBE
Haingo RANDRIANASOLO
Ambinintsoa RANDRIANARIJAONA
Manitra ANDRIAHARIFARA & Liva T.

 

1997->1998:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Toky RABEMANANTSOA
Felana RASOLONDRAIBE
Fabio EDAFE
Mamy AIMANANTSOA
Manitra & Liva

 

1996->1997:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Manitra ANDRIAHARIFARA
Rano VOLOLONTSOA
Fabio EDAFE
Liva T.
Manitra ANDRIAHARIFARA & Liva T.

 

1994->1996:

Filoha :
Filoha lefitra :
Mpitantsoratra :
Mpitam-bola :
Mpiandraikitra hira:
Manitra ANDRIAHARIFARA
Rano VOLOLONTSOA
Tiana RAMBOANDRATRIMO
Anjara RAZAKANDISA
Manitra ANDRIAHARIFARA

 

Misaotra an'i Manitra ANDRIAHARIFARA nanatontosa ity pejy ity .

Rohy mankany @ pejin'ny VALIHAN'I JEHOVAH

 

Remonter Sosialy Fanasina Sekoly Alahady ValihaJ Vaomiera Finoana

Copyright ゥ 2006 web master FKMSM