Fiangonana Kristiana Malagasy eto Soisa sy ny Manodidina

Accueil Remonter Sosialy Fanasina Sekoly Alahady ValihaJ Vaomiera Finoana

Vaomiera Finoana

 

Noho ny fanirian'ireo mpikambana vitsivitsy mba hisian'ny fiaraha-mivavaka isaky ny alahady dia natsangana ny vondrom-bavaka na Cellule de prière.

Fotoana: Isaky ny Alahady faharoa ny volana
Ora: 3 ora - 4 ora

Toerana:Eglise de Sévelin Lausanne

Marihina eto fa mandray an-tanan-droa ireo fianakaviana maniry ny hanaovana ny fotoam-bavaka any an-tokantranony ny Vaomieran'ny Finoana. Tsy midika anefa izany fa voatery izy no mitarika ny fotoana.

 

  

Fisoratana anarana hanaovana ny fitaom-bavaka
any an-tokantranony

Anarana sy/na
fanampin'anarana
Daty
Adiresy sy tél.
(e-mail raha misy)


 

Fangatahana vavaka

Anarana sy/na
fanampin'anarana
Fangatahana.


Misy fiarahana miala hetaheta ao aorian'ny fotoam-bavaka

Copyright © 2006 web master FKMSM